Tepelná technika

Kotlíkové dotace 2019 - naposledy ve vašem kraji

kotlíkové dotace 2019 - naposledy ve vašem kraji

Příspěvek až 127 500 korun mohou letos získat domácnosti, které se rozhodnou vyměnit starý kotel na uhlí za nový zdroj tepla. Kotlíkové dotace podporují kotle na biomasu, tepelná čerpadla nebo plynové kondenzační kotle. Třetí vlna je poslední šancí, jak příspěvek získat.

 

CO PRO VÁS ZAŘÍDÍME?

1) Prověříme, zda máte na kotlíkovou dotaci nárok.

2) Domluvíme vám nezávaznou schůzku s technikem dle vašich časových možností.

3) Poradíme vám s výběrem vhodného kotle nebo tepelného čerpadla.

4) Vyřídíme za vás dotační žádost.

5) Zajistíme dopravu, montáž a seřízení nového kotle.

6) Odvezeme a ekologicky zlikvidujeme váš starý kotel.

7) Provedeme pravidelné servisní prohlídky a revize v termínech stanovených zákonem.

 

CO JE TO KOTLÍKOVÁ DOTACE

Jedná se o celorepublikové poskytování dotací na výměnu kotlů na uhlí s ručním přikládáním. Kotlíková dotace probíhá v rámci Operačního programu životního prostředí 2014 - 2020 Prioritní osy 2 - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech.

Na výměnu zastaralých zdrojů vytápění je připraveno 9 miliard Kč z prostředků EU.

Rozhodné datum pro poskytnutí dotace je 15. 07. 2015 (lze tedy získat dotaci na již instalované zdroje).

 

CO DOTACE PODPORUJÍ

Výměnu kotle na pevná paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje požadavky 3., 4. nebo 5. třídy dle ČSN EN 303-5, za nový, ekologický zdroj tepla.

 

TYPY PODPOROVANÝCH ZAŘÍZENÍCH A VÝŠE PODPORY

 • Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 120 000 Kč
 • Kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) – až 80 % způsobilých výdajů, nejvýše 100 000 Kč
 • Plynový kondenzační kotel – až 75 % způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 KčKonkrétní dotované výrobky najdete v Seznamu registrovaných kotlů / výrobků. Seznam má doporučující charakter.

 

BONUSY

Prioritní oblasti – bonus 7 500 Kč

Kombinace s programem Nová zelená úsporám – bonus až 20 000 Kč

 

CO MŮŽETE Z DOTACE UHRADIT (ZPŮSOBILÉ VÝDAJE)

 • Nový kotel / zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • Novou otopnou soustavu
 • Rekonstrukci otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • Projektovou dokumentaci

 

KDY A KDE MŮŽETE ŽÁDAT

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvu pro občany. Kontakty na kraje

K obecným dotazům můžete využít informační e-mail: kotliky@sfzp.cz.

 

CO MUSÍTE SPLŇOVAT

 • Být fyzická osoba, která vlastní RD na území ČR
 • Nahrazovaným zdrojem vytápění musí být kotel na uhlí s ručním přikládáním
 • Tento zdroj musí sloužit jako hlavní zdroj vytápění objektu
 • Objektem je RD – stavba určená pro bydlení, kde je alespoň 50 % domu určeno pro bydlení
 • Na chaty a rekreační objekty se dotace nevztahují
 • Trvalé bydliště není podmínkou
 • Fotodokumentace původního zdroje napojeného na topnou soustavu a komín!

 

NUTNÉ DOKUMENTY K ŽÁDOSTI

Žádost - přílohy podávané společně se žádostí

 • Fotodokumentace stávajícího (vyměňovaného) kotle na pevná paliva napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso
 • Revize původního kotle ze které bude jasné, že kotel nespadá do 3. – 5. emisní třídy
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu či druhého z manželů
 • Kopie úplné smlouvy nebo potvrzení z banky o zřízení běžného účtu žadatele
 • Kopie výpisu z katastru (jen některé kraje)

 

Vyúčtování kotlíkové dotace - po realizaci, v případě schválení dotace

Po ukončení realizace projektu (výměny kotle) je příjemce povinen zpracovat a předložit poskytovateli - příslušnému krajskému úřadu - finanční vyúčtování realizovaného projektu. Společně s finančním vyúčtováním projektu (tzv. závěrečnou zprávou) je nutno doložit tyto přílohy:

 

 • Fotodokumentace odstranění starého zdroje tepla
 • Potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle (např. ze sběrny nebo výkupu kovů) - kopie
 • Fotodokumentace nově instalovaného kotle (nového zdroje vytápění), jeho napojení na otopnou soustavu a na komínové těleso
 • Fotodokumentace nové otopné soustavy nebo akumulační nádoby (byla li realizována)
 • Revizní zpráva o uvedení nového zařízení do provozu - kopie
 • Revize spalinové cesty - kopie
 • Kope oprávnění k uvedení kotle do provozu - kotle na biomasu (osvědčení topenář a montér kotlů na biomasu
 • Kopie účetních dokladů týkajících se realizace výměny zdroje tepla a souvisejících opatření
 • Kopie bankovního výpisu nebo pokladního dokladu dokládající úhradu 

 

TERMÍNY VYHLÁŠENÍ A ZAHÁJENÍ PŘÍJMU V KRAJÍCH

Kraj Vyhlášení výzvy Příjem žádostí
Jihočeský přelom srpen/září přelom září/říjen
Jihomoravský 2. polovina září 2. polovina října
Karlovarský 1. 4. 2019 1. 7. 2019
Královéhradecký 1. 7. 2019 11. 9. 2019
Liberecký 15. 7. 2019 23. 9. 2019
Moravskoslezský 10. 4. 2019 13. 5. 2019
Olomoucký 30. 4. 2019 4. 6. 2019
Pardubický 30. 9. 2019 31. 10. 2019
Plzeňský září 2019 říjen 2019
Praha 16. 9. 2019 31. 10. 2019
Středočeský 3. 5. 2019 3. 6. 2019
Ústecký 1. týden v červenci 16. 9. 2019
Vysočina září 2019 říjen 2019
Zlínský září 2019 říjen 2019

Bližší informace k dotacím ve svém kraji najdete na těchto webových stránkách krajských úřadů.

 

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Jsou dostupné v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji. O výhodnou půjčku na výměnu kotle můžete požádat na svém obecním/městkém úřadě. Po výměně splatíte část půjčky z kotlíkové dotace. S vyřízením půjčky i dotace vám pomůže vyškolený pracovník obecního úřadu.

Půjčka je bezúročná, nezaplatíte ani korunu navíc.

Prostředky na financování půjček poskytuje obcím od 6. 2. do 29. 11. 2019 Státní fond životního prostředí ČR. K dispozici je celkem 740 milionů korun.

Informace pro žadatele (pdf)
Informace pro obce

Na kotlíkovou půjčku se ptejte na svém obecním či městském úřadě.

 

INFORMACE O DOTACÍCH PRO KRAJE

Alokace – 3,125 miliard Kč

Způsobilé výdaje – od 15. 7. 2015

Text 117. výzvy pro kraje
Podmínky výzvy pro kraje a dokumenty

 

 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz