Tepelná technika

Pravidelné servisní prohlídky a revize

pravidelné servisní prohlídky a revize kotlů

Nabízíme kompletní a profesionální záruční i pozáruční servis, kontroly kotlů dle zákona o ovzduší a roční revize kotlů s dodávkou originálních náhradních dílů pravidelně školenými techniky.

V případě poruchy garantujeme servis do 48 hodin.

 

REVIZE KOTLŮ

Dle zákona na ochranu ovzduší č. 201/2012 sb je dle § 17 odst.1 písm. h každý provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě ("odborně způsobilá osoba"), kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem.

Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za Vámi domů. Dobrá technická kondice kotlů je základem vedoucím k minimalizaci dopadů vytápění na životní prostředí a jejich efektivnímu i bezpečnému provozu. Kotel má být dle zákona o ochraně ovzduší instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem a spalovat palivo určené výrobcem kotle. To se mnohdy neděje a důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období.

 

Kotle na pevná paliva - pravidelná roční revize

Podle zákona o ochraně ovzduší musely do konce roku 2016 projít všechny kotle na pevná paliva revizní kontrolou. Tato povinnost se týkala všech typů kotlů na pevná paliva a za její nedodržení hrozí pokuta až 50.000 korun. Dále platí povinnost provádět tuto kontrolu pravidelně každé tři roky. Kontrolu musí provést proškolený technik, nejlépe doporučený přímo výrobcem kotle.

 

  • Povinná revizní kontrola - 1x za 3 roky (všichni provozovatelé)
  • Servisní kontrola - 1x ročně (doporučeno)
  • Povinné čištění spalinové cesty - 3x ročně (2x u sezónního provozu)
  • Povinná kontrola spalinové cesty - 1x ročně

 

 

 

 

 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz