Tepelná technika

Prodej, montáž a servis kotlů na pelety

prodej montáž a servis automatických kotlů na pelety a biomasu

Zatímco dřevěné brikety a palivové dříví můžete spalovat celkem efektivně v jakýchkoli topidlech na dřevo, u pelet je situace jiná. Topení peletami vyžaduje nejprve výměnu staršího, neekologického kotle s nízkou účinností za moderní kotel. Kotle na pelety jsou vždy automatické, a tedy můžete zapomenout na ruční přikládání, a díky normám třetí nebo vyšší emisní třídy si můžete být jisti, že nezamořujete svoje okolí škodlivými spodinami.

Pro spalování pelet se vyrábějí jak automatické kotle pro celosezónní provoz, tak krbová kamna se zásobníkem.

Prodej, montáž a servis kotlů na pelety

Jak si vybrat kotel

Svěříte mu vytápění na mnoho let, a tak s výběrem nového kotle na pelety nespěchejte, udělejte si dobrý přehled a nechejte si poradit. Na prstech jedné ruky můžete spočítat kritéria, která jsou rozhodující při výběru kotle: palivo, výkon, účinnost, spotřeba a cena. Čím lepší tedy bude kotel i palivo, tím víc ušetříte.

Kotle českých výrobců si můžete přijít srovnat a prohlédnout na některý z veletrhů. Kdo má méně času, může využít přehled kotlů na pelety a biomasu. Všechny uvedené kotle můžeme s klidným svědomím doporučit, protože jsou spolehlivé a kvalitní.

Přizpůsobte kotel vašemu domu

Peletami můžete vytápět rodinné domy a firmy nebo veřejné budovy. Dřevěné pelety jsou vhodné pro starší domy i novostavby včetně nízkoenergetických domů. Pokud stavíte nový dům, věnujte pozornost kromě kotle i skladu, kotelně a komínovému systému.

Obdobně jako u plynových nebo uhelných kotlů se teplo ze spalování pelet předává topnému médiu, jenž bývá nejčastěji voda. Tepelný výkon peletového kotle pro rodinné domy je nejčastěji v rozmezí 10 až 30 kW a lze zpravidla automaticky regulovat podle požadované teploty v rozsahu 30 až 100 % přísunem paliva a množstvím vháněného vzduchu. Účinnost kotle dosahuje až 94 %. Otopnou plochu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 10 kW výkonu kotle na 200 m2. Kotlem na pelety lze řešit vytápění budov i přípravu teplé užitkové vody a při instalaci je nutné myslet na prostor pro umístění paliva.

Prodej, motnáž a servis kotlů na pelety

Zplyňovací kotel na dřevo a brikety

Zplyňovací kotel na dřevo je vhodný pro ústřední vytápění rodinných domů nebo menších budov a pro přípravu teplé užitkové vody. Jedná se o úsporný, ekologický a komfortní kotel. Palivem mohou být polena nebo dřevěné brikety, některé kotle spalují i dřevní štěpku. Oproti automatickým kotlům na pelety se zde jedná o kotle s nižší pořizovací cenou, která je ovšem kompenzovaná nutností pravidelné obsluhy. Moderní zplyňovací kotle na biomasu nabízejí funkci automatizovaného zapalování paliva. Výkon kotle, který se nejčastěji pohybuje v rozmezí 15 – 50 kW, je možno regulovat. Účinnost zplyňovacích kotlů na biomasu se pohybuje mezi 88 až 92 % Otopnou plo­chu lze orientačně stanovit při tepelných ztrátách objektu 50 W/m2 a 15 kW výkonu kotle na 300 m2.

 

Při výběru se řiďte novými nařízeními

Nová směrnice stanoví požadavky pro uvádění na trh a i do provozu domácích lokálních topidel (kamna, krbové vložky, apod.) se jmenovitým tepelným výkonem do 50 kW a kotlů na tuhá paliva se jmenovitým tepelným výkonem do 120 kW. Zjednodušeně řečeno musejí kotle na tuhá paliva od 1.1.2020 vyhovovat emisním limitům na úrovni 5. emisní třídy (dle EN 303-5) a pro lokální topidla byly srovnatelné požadavky stanoveny od 1.1.2022. Zároveň je možné od 1. 1. 2014 koupit kotle od 3. emisní třídy výše.

 

Přehledová tabulka s povinnostmi souvisejícími s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva

Zahájení platnosti Popis nařízení
1.1.2014 Zákaz prodejů kotlů 1. a 2. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 3., 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2017
Povinnost předložit revizi kotle (včetně označení emisní třídy).
1.1.2018
Zákaz prodejů kotlů 3. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4. a 5. emisní třídy).
1.1.2020 Zákaz prodejů kotlů 4. emisní třídy (možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 5. emisní třídy).
1.9.2022 Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy (bez ohledu na to, kdy byly pořízeny).


Pelety

Pelety představují jedno z nejperspektivnějších paliv pro domácnosti. Jsou ryze ekologickým topivem, převážně se vyrábějí z odpadních zbytků po dřevní výrobě, stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. O výrobě v ČR čtěte níže.

Pelety se lisují do tvaru válečků o různých velikostech, v průměru od 6 do 25 mm a délce až do 50 mm. Díky této technologii obsahují minimální podíl vody a popele, hoří proto velmi dlouho. Zároveň během spalování nevzniká téměř žádný kouř. Malé množství popele, který zůstane, se dá navíc výborně využít jako přírodní hnojivo.

Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší výhřevností a větším podílem popele. Mechanicky lisované pelety neobsahují žádná chemická pojiva nebo jiné přídavné směsi a během jejich spalování téměř nedochází k uvolňování škodlivin.

dřevní pelety - biomasa - 01

Co jsou dřevěné pelety?

 • ekologicky ušlechtilé palivo vyráběné z dřevní biomasy
 • dodávají se v podobě slisovaných granulí kruhového průřezu
 • spalují se ve speciálních automatických kotlích nebo kamnech na pelety
dřevní pelety - biomasa - 02

Hlavní výhody pelet

 • jsou maximálně ohleduplné k životnímu prostředí
 • při vytápění se dosahuje podobného komfortu – bez­obslužnosti – jako při použití elektrokotle nebo plynového kotle
 • jsou skladné a snadno se s nimi manipuluje
 • umožňují nezávislost na dodávkách fosilních paliv jako plyn nebo uhlí
 • podporují zdravé životní prostředí
dřevní pelety - biomasa - 03

Jak si vybrat dodavatele

 • doporučujeme řídit se při výběru mezinárodním certifikátem ENplus
 • pokud si budete dovážet pelety sami, vyberte si peletárnu ve vašem regionu
 • pokud chcete opravdu komfortní vytápění, zvolte dopravu cisternou
 • nakupujte pelety v létě, letní ceny jsou o 10 – 20% nižší
dřevní pelety - biomasa - 04

Víte, že…?

 • pelety se lisují pod tlakem za vysokých teplot
 • neobsahují žádná chemická pojiva a jiné znečišťující látky
 • pro vyšší soudržnost pelet se někdy používá při výrobě 2-3 % škrobu
 • mohou se vyrábět i z rostlinných zbytků, ze slámy, sena, energetických rostlin a zemědělských zbytků
 • většinou jsou vyráběny z místních zdrojů lokálními výrobci
 • jejich popel lze využít jako ekologické zahradní hnojivo
 • pelet mají výhřevnost okolo 18 MJ/kg a předčí i některé druhy uhlí

Výroba pelet

Pelety jsou vyráběny z dřevních zbytků či surovin silným stla­čením, které se nazývá peletování. Pro soudržnost dřevěných pelet má kromě vy­sokého tlaku význam také obsah ligninu ve dřevě, další přídavné směsi, pojiva nebo lepidel se nepoužívají. Peletováním vzniká biopalivo s vysokou energetickou hustotou, tepelnou výhřevností a výbornými vlastnostmi z hlediska dopravy a manipulace, které umožňují ekonomické skladování, předzásobení a automatický přívod paliva k topeništi.

Aktuální vývoj výroby a cen pelet a dalších topiv z biomasy můžete sledovat rovněž na našem webu v sekci Ekonomika.

Na mapě České republiky najdeme už pěknou řádku peletáren. Vznikají obvykle v blízkosti velkých pil, od nichž odebírají surovinu a posílají ji rovnou do lisu, který proměňuje dřevní pilinu v pelety. Žádný z majitelů kotlů na biomasu se nemusí obávat, že by byl do budoucna pelet nedostatek. Výroba je stabilní a českých pelet je dokonce tolik, že 2/3 zatím končí v zahraničí. Přečtěte si reportáž z velké, malé a střední české peletárny v článku “České peletárny lisují od rána do noci, vyrobí až 200 tisíc tun dřevěných pelet ročně.”

dřevní pelety - biomasa - výroba pelet
 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz