Tepelná technika

Kontejnerová kotelna KKP

Parametr Hodnota
Tepelný výkon 5900 x 2400 x 2600 mm
Výkonový rozsah 50 - 200 kW
Palivo dřevní pelety
Počet kotlů 1 - 4
Zásobník paliva max 16 m3
Zásobník paliva externí ano (max 24 m3)
Napájení

230 V  /50 Hz

Provedení

Kotelna je vestavěna do přepravního ISO 20‘ kontejneru (5900×2400×2600 mm) Může být vybavena 1 – 4 ks automatických kotlů na pelety KP 50/51/62, dle požadavku i jiné typy KP. Součástí je hydraulický systém, který umožňuje napojení kotlů na topný systém v jednom definovaném místě. Součástí je rovněž systém měření a regulace kotelny. Na přání může být vybavena komunikačním modulem pro vzdálenou správu kotelny. Může být vybavena samostatnými hydraulickými výstupy pro více okruhů se samost. měřením odebraného tepla. Kotelnu lze vybavit rovněž solárním systémem s akumulačním zásobníkem a zásobníkem TUV.

Instalace

Kotelna je kompaktní funkční celek, který umožňuje výrobu tepla z dřevních pelet. Kotelna se umisťuje na připravené betonové patky poblíž vytápěného objektu nebo k místu ukončení tepelného kanálu. Na topný systém se kotelna připojuje prostřednictvím přírubového napojení. Připojení na zdroj elektrické energie - NN 230V/50Hz. Odkouření kotlů – pomocí tříplášťového nerezového komína připevněného k samonosné konstrukci spojené s kontejnerem.

Provoz

Kotelnu lze využít pro zásobování jednotlivého objektu teplem nebo po napojení na tepelnou síť i pro zásobování řady menších objektů. Provoz kotelny je řízen samostatným systémem měření a regulace. Zásobování kotelny palivem se provádí zavážením zásobníku paliva cisternovými vozy s pneumatickým systémem dopravy pelet. Doprava pelet do kotlů - automatická – šnekovou nebo pneumatickou dopravou. Varianta vybavená solárním systémem využívá prioritně tepla získaného ze solárních kolektorů, druhotným zdrojem jsou kotle na pelety.

Dodací lhůty

kotelna v základním provedení - cca 3 měsíce
kotelna v zákaznickém provedení - cca 4 – 5 měsíců

 

kontejnerová kotelna KKP 01
kontejnerová kotelna KKP 02
kontejnerová kotelna KKP 03kontejnerová kotelna KKP 04

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz