Tepelná technika

Termo program

Společnost PONAST je jediným českým specializovaným výrobcem automatických kotlů na peletky a dodavatelem řady souvisejících zařízení, která v kombinaci s kotlem přinášejí uživateli očekávaný provozní komfort.

 

Široké možnosti použití kotlů KP

 • rekonstrukce rodinných domů
 • novostavby rodinných domů
 • vytápění bytových domů
 • průmyslové a zemědělské provozy
 • objekty služeb
 • ohřev technologické vody
 • kontejnerové kotelny
 • minikontejnery
 • kombinace se solárními systémy

 

Vlastnosti kotlů a otopných systémů s kotly na pelety řady KP

 • Automatický provoz kotlů řízený prostorovým termostatem, příp. ekvitermní regulací
 • Optimalizované kotlové těleso vyrobené z kvalitní oceli
 • Vysoká účinnost kotle
 • Řídící jednotka kotle moderní konstrukce s jednoduchým
 • Hořákový systém zajišťující ekologické spalování paliva
 • Vysoká bezpečnost provozu - oddělený systém dopravních tras paliva
 • Volba režimu temperování objektu v náhradním režimu
 • Možnost kombinace se solárními systémy
 • Vysoká adaptibilita na konkrétní podmínky uživatele - levé i pravé provedení, variabilní provedení zásobníku paliva
 • Jednoduchá obsluha, nenáročná údržba
 • Ekologický výrobek - palivem jsou dřevní pelety - biomasa - obnovitelný domácí zdroj energie s minimem škodlivých látek přenášených do ovzduší
 • Výrobek certifikovaný podle harmonizovaných norem (ČSN EN 303.5)
 • Výrobek splňující podmínky pro poskytování dotací v zemích EU
 • Výrobek je vyráběn v podmínkách certifikovaného systému jakosti podle ISO 9001:2009

Kotle řady KP procházejí neustálým vývojem pro dosažení maximálního komfortu a ekonomiky provozu.

 

Ve společnosti PONAST spol. s r.o. probíhá nepřetržitá inovace kotlů a jejich příslušenství.
V letech 2008 – 2010 inovace probíhala v rámci projektu „Vývoj kombinovaných kotelen s využitím obnovitelných zdrojů energie", který byl podporován formou dotace z výdajů státního rozpočtu na výzkum a vývoj v programu IMPULS.

V průběhu realizace projektu proběhla řada zkoušek využití alternativních paliv z obnovitelných zdrojů energie pro vytápění. Dále byla vyvinuta nová typová řada kotlů KP – konkrétně KP 12, KP 22 a KP 62. Byl také vyroben prototyp kombinované kotelny s využitím kotlů KP nové typové řady a solárních kolektorů. Tento prototyp včetně kotlů nové typové řady je umístěn ve zkušebním provozu v sídle společnosti PONAST spol. s r.o. a je možné ho po předem dohodnuté schůzce shlédnout.

„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu“.

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz