Tepelná technika

P 500 - 2000 - Akumulační nádrž

Akumulační nádrže ROJEK typ „P“

Akumulační nádrže ROJEK typ „P“, jak už sám název napovídá, slouží k akumulaci tepla od různých zdrojů, např. kotlů na tuhá paliva, tepelných čerpadel, či solárních systémů. Jedná se o tlakové nádrže vhodného objemu, které uchovávají teplo od těchto zdrojů až do doby, kdy bude potřeba k vytápění objektu. Akumulační nádrž umožňuje zajistit tepelnou pohodu a zároveň kvalitní provoz kotle.


Výhody:

- kotel je provozován na plný výkon (zjednodušení obsluhy)

- maximální účinnost spalování

- nižší spotřebu paliva (o 20 až 30 %), kotel jede na plný výkon až do vyhoření paliva při optimální účinnosti, snížení nákladů na palivo

- prodloužená životnost kotle při jeho optimálních podmínkách spalování

- uložení přebytečného tepla v době nadvýroby ve zdroji tepelné energie (kotli)

- okamžitá dodávka naakumulovaného tepla v době potřeby

- snížení časových nároků na obsluhu topení, neboť naakumulované teplo může v přechodných obdobích topné sezóny vystačit i na několik dní otopu z akumulace bez zásahu obsluhy

- u akumulačních nádrží s vestavěným výměníkem TUV přenos tepelné energie z topné vody na ohřev teplé užitkové vody, s výhodou použití v letním období, kdy lze získat teplou užitkovou vodu ohřevem z kotle

- vysoká životnost kotle a komínu

- minimální tvorba dehtů, kyselin a škodlivých emisí

- možnost kombinace s dalšími způsoby vytápění (obnovitelnými zdroji)

- solární kolektory, tepelné čerpadlo, akumulační elektřina, odpadní teplo z technologie

- kombinace otopných těles (radiátorů) s podlahovým vytápěním

- možnost nízkoteplotní otopné soustavy

- pohodlné komfortnější topení a ideální optimální vyhoření paliva

- ekologičtější vytápění:


Nevýhody:

- požadavek na prostor pro akumulační nádrž; potřeba větší expanzní nádoby, cena

- navýšení ceny systému vytápění


Zapojení je vhodné pro jakoukoliv otopnou soustavu. Ta je hydraulicky plně oddělena od zdroje tepla a může pracovat s libovolným teplotním spádem a průtokem teplonosné látky.

Velikost akumulace pro dobrou funkci kotle je doporučena 40 - 80 l/ kW výkonu instalovaného kotle; pro akumulační způsob vytápění (komfortní provoz, občasný zátop v přechodném období) je cca. 200 - 300 l/ kW na tepelné ztráty objektu.


Provoz systému s akumulačními nádržemi

Po roztopení kotle nabijeme při provozu na maximální výkon daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 80 - 90 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů) to může činit i několik dnů.


Technický popis akumulační nádrže ROJEK typ „P“

Akumulační nádrže jsou určeny pro akumulaci a následnou distribuci tepelné energie z kotle na pevná paliva, tepelných čerpadel, slunečních kolektorů, elektrokotlů a pod.

- Objemy nádrží 500, 800, 1000, 1500, 2000 litrů

 -Konstrukce nádrže z oceli S235JR

 -Nádrže jsou opatřeny ochranným nátěrem z vnější strany

 -PU - pěnová izolace nádrže o síle 100 mm

 -Závity s vnitřním šroubením

 -Možnost instalace topného tělesa jako záložní zdroj tepla

 -Pevnost v tlaku 3 bary

 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz