Tepelná technika

PK 30 - Pyrolytický teplovodní kotel

Teplovodní pyrolytický kotel na tuhá paliva (s dochlazovací smyčkou) jmenovitý výkon kotle 30 kW

Pyrolytický kotel PK 30 na ruční přikládání je určen ke spalování palivového dřeva - kusové dřevo o délce 530 mm, vlhkost paliva do 20 %, výhřevnost 14 - 18 MJ/kg, nebo hnědého uhlí Ořech 1 (20 - 40 mm), vlhkost paliva max. do 15 %, výhřevnost 14 - 20 MJ/kg.

Kotel je certifikován ve Třídě 3 dle ČSN EN 303 -5.

Kotlové těleso je svařeno z jakostní oceli. Všechny plochy, které jsou ve styku se spalinami jsou z plechu tl. 5 mm. Ostatní plochy jsou z plechu tl. 4 mm.

 

- Plnění spalovací komory kotle je velmi jednoduché a rychlé - odklopením horních přikládacích dvířek

- Větší objem spalovací komory (130 l)

- Vysoká účinnost 87, 7 %

- Kotle splňují Třídu 3 dle ČSN EN 303 - 5

- Max. délka polenového dřeva 530 mm

- Delší doba vyhoření spalovací komory až 5 - 7 hod. při jmenovitém výkonu na dřevo

- Snadné čištění výměníku pomocí ovládací páky a čistících dvířek přístupných z vnější strany

- Kotle jsou řízeny elektronickou ovládací jednotkou, která ovládá: odtahový ventilátor, teplotu vody v kotli - spouštění čerpadla a vypnutí ventilátoru, řízení teploty vody UT, manuální nebo automatický režim (několik různých variant automatického režimu), dobu dohoření, ruční provoz při zatápění, regulovatelné otáčky ventilátoru, spalinové čidlo, ochranu kotle a regulátoru, zvukový alarm.

Regulátor je vybavený programem zPID

Regulátor kromě standardních čidel je vybavený taktéž spalinovým čidlem. Regulace tohoto typu spočívá v kontrolování teploty spalin a teploty kotlové vody. Na základě těchto hodnot regulace mění otáčky ventilátoru tak, aby byla udržována zadaná teplota kotlové vody.

Spalinové čidlo ovládací jednotky šetří až 13 % paliva, teplota výstupní vody je velmi stabilní, což prodlužuje životnost kotle.

Kotel lze doplnit o nadřazenou regulaci (CS 431n, CS 430, CS 407n, CS 408n, CS 409n), která je od stejného výrobce jako elektronika na kotli.

Kotle na ruční přikládání řady ROJEK PK doporučujeme provozovat s akumulačními nádržemi ROJEK o správně zvoleném objemu akumulační vody kde je doporučováno uvažovat na 1 kW instalovaného výkonu 40 – 80 l akumulační vody.

Minimální doporučený objem akumulační nádrže ke kotli ROJEK PK 30 je 1500 l.

PK 30 - Technická data

Jmenovitý výkon 30 kW
Účinnost 87,7 %
Průměr kouřovodu 159 mm
Elektrický příkon 76 W
Napětí / kmitočet 230 V / 50 Hz
Objem násypky 130 l
Objem otopné vody 98 l
Průměr vstupu a výstupu vody DN G 2"
Výška kouřovodu 574 mm
Rozměry (šířka x výška x hloubka) 916 (784) x 1 186 x 1 262 mm
Třída kotle podle EN 303-5 3
Doporučené palivo suché dřevo 15 - 17 MJ/kg
Max. průměr/délka polen 250/ 530 mm
Předepsaný tah komína 14 - 19 Pa
Hmotnost kotle 505 kg
Spotřeby na garantovaných palivech
Spotřeba dřeva při jmenovitém výkonu 7,9 kg/h
Spotřeba hnědého uhlí při jmenovitém výkonu 7,45 kg/h

 

PK 30 - Detaily

     
       
       
       

 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz