Tepelná technika

Solární systémy SUNTIME:

Solární systémy

Solární systémy jsou sestavy komponentů, které jsou navrženy, tak
aby bylo zajištěno optimální zužitkování slunečního záření.

Solární systémy Suntime slouží k ekologickému a ekonomickému celoročnímu ohřevu teplé vody (TV), případně k přitápění a ohřevu bazénů. Solární systémy Suntime jsou složeny z českých solárních kolektorů Suntime a dalších základních komponent zajišťující správnou funkci a bezpečnost solárního systému (čerpadlové skupiny, solární regulace, expanzní nádrže, akumulační zásobníky nebo zásobníky pro ohřev TV, propojovacích a kotvících komponent). Základem solárních systémů Suntime je kvalita vybraných komponent, které jsou vyráběny buď v České republice, nebo v EU.

Cílem dodávaných solárních systémů Suntime je ekonomická návratnost investice a dlouhá životnost jednotlivých komponent.

Naše firma nabízí ucelené solární systémy. Snažíme se vždy přednostně nabízet komponenty českých výrobců, u kterých jsme z naší zkušenosti přesvědčeni o kvalitě a trvanlivosti. Solární systémy jsou před uvedením na trh vždy pečlivě odzkoušné a vyladěné.

Solární systémy s kolektory Suntime umožňují výrazně snížit náklady na ohřev TV a vytápění.

K solárním systémům Suntime nabízíme kompletní montáž, oživení solárních regulací, uvedení do provozu, záruční a pozáruční servis. Samozřejmostí je vyřízení aktuálních státních dotací.

Možnost využití solárních systémů


- ohřev TV
- ohřev bazénu
- ohřev TV a bazénu
- ohřev TV a přitápění
- ohřev TV, přitápění a ohřev bazénu
Solární systémy SUNTIME

Jak Solární systém funguje?

Obecné schéma zapojení solárního systému pro ohřev TV je na vedlejším obrázku. Solární regulace |6| měří rozdíl mezi teplotním čidlem zasunutým v jímce solárního kolektoru |1| a teplotním čidlem, které je zasunuto v jímce zásobníku |5| (v jeho spodní části). Jakmile nastane teplotní rozdíl mezi těmito čidly o 8 °C, regulace zapne solární cirkulační čerpadlo v čerpadlové skupině |4|. Čerpadlo zajišťuje průtok teplonosného média (nemrznoucí směs Solaren Extra) kolektorovým polem a výměníkem v zásobníku. Tomuto okruhu se říká primární solární okruh. Pro správnou funkci je toto okruh vybaven expanzní nádobou |7|, která zajišťuje absorbci zvětšení objemu teplonosného média při jeho zahřátí. Jakmile se teplota v kolektoru přiblíží teplotě spodní části zásobníku na rozdíl 4°C, regulace toto čerpadlo opět vypne. Jelikož je teplota studené vody v zásobníku v zimních měsících kolem 8°C a v letních kolem 14°C, může solární systém velice efektivně ohřívat teplou vodu po celý rok, neboť i ohřátí spodní části zásobníku např. o 10°C zaručuje nemalou úsporu elektřiny, nebo plynu. TV je ze zásobníku odváděna přes třícestný termostatický ventil |8|, který zaručuje stálou teplotu teplé vody do vodovodních baterií v domě. Třícestný termostatický ventil plní v solárním systému funkci ochrannou, neboť v letních měsících může teplota v horní části zásobníku dosáhnout teploty až 95°C!
Jelikož je slunce jako zdroj tepla velmi nevyspitatelné a v průběhu roku jsou dny s velmi nízkou intenzitou globálního solárního záření, musí být solární systém doplněn o záložní zdroj, který zajistí ohřev zásobníku ve výše uvedených dnech. Na obrázku je jako záložní zdroj použita elektrická topná patrona |9|. Jako záložního zdroje tepla lze použít nejenom elektrické energie, ale i stávajícího kotle na plyn, krbu, kotle na biomasu, tepelného čerpadla atd.
Princip fungování solárních systémů

 

Co mi solární systém přinese?

Solární systémy Suntime přinášejí v první řadě úsporu primárních zdrojů energie (elektřina, plyn). S úsporou energií samozřejmě ušetříte nemalé finanční prostředky. Navrhujeme pouze takové solární systémy, které mají ekonomickou návratnost tzn., že i bez jakékoliv podpory (dotace) mají reálnou návratnost vložených finančních prostředků. Slunce je jediným zdrojem energie, který nestojí nic! Má pouze tu nevýhodu, že pokud chceme využít tohoto levného zdroje, musíme je nejprve zainvestovat za relativně vyšší pořizovací cenu. Ovšem od okamžiku pořízení se solární systém splácí. Návratnost vložených investic je rychlejší, než životnost systému, tzn. že po zaplacení již solární systém pouze vydělává. V souvislosti s rostoucími cenami všech energií je tato návratnost rok od roku rychlejší.

 

Solární systém a odjezd na letní dovolenou?

Základní velmi častá otázka lidí zajímajících se o solární systémy. Odpověď je velmi jednoduchá:“ nic se neděje“. Můžete bez problému odjet. Solární systém je vybaven expanzní nádrží příslušné dimenze. Při nabití zásobníku na maximální teplotu, solární regulace vypne oběhové čerpadlo primárního okruhu. Solární kolektory pak nejsou nijak chlazeny a proto jejich teplota velmi rychle roste - tomuto stavu se odborně říká stagnace. V letních měsících dosahuje teplota až na hranici bodu varu, která je pro teplonosnou kapalinu kolem 150°C při tlaku 6,0 bar. Jakmile teplota v kolektorech dosáhne bodu varu, nastává var kapaliny, která se tak změní v páru a zvýšený tlak páry vytlačí přebytečnou kapalinu do expanzní nádrže. Pokud je expanzní nádrž dobře nadimenzována, nezvýší se tlak v primárním okruhu nad hodnotu 6 bar, což je hodnota pojišťovacího ventilu (povinný bezpečnostní prvek), který je osazen v čerpadlové skupině. Po ochlazení kolektorů pod bod varu (pokles teploty a tlaku) dojde k opětovné kondenzaci páry a tím k opětovné možnosti spustit oběhové čerpadlo primárního okruhu. Vše se děje automaticky díky programu v solární regulaci. Nutnou součástí solárního systému je tzv. permanentní odplyňovač, který je součástí čerpadlové skupiny. Při vypaření média může dojít k uvolnění zbytkového vzduchu, který je rozpuštěn v teplonosném médiu při plnění solárního systému a právě odplyňovač zajistí bezproblémový a bezpečný provoz solárního systému. Nutné je však vždy použít tzv. svoustoupačkovou čerpadlovou skupinu s tímto odplyňovačem. Velmi častou chybou je použití levnější jednostoupačkové čerpadlové skupiny a instalace automatického odvzdušňovacího ventilu na výstupu z kolektorů. Jelikož kolektory Suntime dosahuji právě při stagnaci hodnot až 203°C, není možné použít automatických odvzdušňovacích ventilů, neboť tyto extrémní hodnoty nevydrží.

 

Nemá solární systém zbytečně velký zásobník?

Tradiční otázka, na kterou je jednoznačná odpověď. Jelikož je solární záření v průběhu roku a i v průběhu dne nestejnoměrná oblačnost) je nutné použít akumulátor energie. U solárních systémů to je zásobník např. na teplou vodu. Jestliže jste doteď ve Vaší domácnosti ohřívali teplou vodu v bojleru o objemu 160 l (odpovídá 4-5 osobám), budete pro solární systém potřebovat objem 300 l. Jde hlavně o to, že pro Vaši spotřebu je ekonomický počet kolektorů 3 ks Suntime 2.1, nebo Suntime 1.2. Pro každý kolektor potřebujeme akumulační prostor o objemu 100 l, takže pro 3 kolektory je to objem 300 l. Akumulace je tzv. dvou až třídenní, tzn. že když jeden den svítí slunce, vytvoříme si zásobu na 2 až 3 dny ve kterých slunce nesvítí tak intenzivně. Tím je zaručeno maximální využití solární energie pro Vaši domáctnost.

 

Kolik solární systém stojí?

Nelze předem přesně říci, kolik bude Váš solární systém stát, bez zaslání důležitých dat pro správný návrh solárního systému. Ke každé zakázce přistupujeme individuálně a navrhujeme ekonomicky nejlepší variantu pro každého investora. Pro správný ekonomický návrh nás prosím kontaktujte na jeden z kontaktů na stránce kontakty.
Po učinění poptávky Vám v nejkratším možném termínu zašleme vypracovanou cenovou nabídku přesně na míru pro Vaše potřeby a ekonomickou analýzu návratnosti vložených investic.

 

Další otázky a detaily k solárním systémům Suntime?

Firma TIMCO s.r.o. disponuje velkým počtem odborníků v dané oblasti. V případě jakýchkoliv dotazů či nejasností k solárním systémům Suntime nás neváhejte kontaktovat. Vždy u nás najdete vstřícnost a hlavně konkrétní odpovědi na Vaše otázky.

 

Solární záření v ČR:

Na obrázku jsou zobrazeny roční hodnoty dopadajícího slunečního záření na území ČR, které je vyšší než ve většině západoevropských a severoevropských zemích.

Díky konstrukci a kvalitním materiálům dokáží kolektory SUNTIME využít tohoto záření pro ohřev vody maximálně.

Suntime_08

 

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz