Tepelná technika

Naši topenáři a instalatéři jsou kvalifikovaní odborníci na problematiku vytápění objektů s mnohaletými zkušenostmi a ohledem na platné normy, zákonné požadavky, dobré zvyklosti v oboru a v neposlední řadě na přání zákazníka.

Na vyžádání Vám dodáme reference našich dřívějších topenářských zakázek, mezi něž patří především montáž tepelných rozvodů v domech, instalace ekologických kotlů na pelety a solárních kolektorů.

Naše firma nabízí tyto služby:

Rozvody tepla a vytápění objektů

Zajišťujeme komplexní systémy pro rozvody tepla v objektech, jejich připojování ke zdrojům tepla, k teplárnám, ke kotelnám a výměníkovým stanicím, montáže otopných těles.

 • Projektování vytápění - zpracovávání projektových dokumentací pro vytápění objektů
 • Instalace vytápění - instalace rozvodů tepla, opravy, rekonstrukce, poruchová služba
 • Montáže vytápění - instalace rozvodů tepla v objektech i dálkových přenosů tepla k vytápěným objektům
 • Opravy vytápění - servis a údržba teplovodních systémů, opravy závad
 • Rekonstrukce vytápění - obnova teplovodních sítí, modernizace systémů vytápění

 

Systémy vytápění objektů

Provádíme projektování, dodávky a montáže systémů vytápění pro domy, bytové jednotky, komerční objekty a veřené budovy.

 • Lokální vytápění - projektování, instalace a servis lokálních topidel
 • Vytápění otopnými tělesy - předávání tepla do místností pomocí radiátorů
 • Podlahové vytápění - systém potrubí umístěný v podlaze sloužící k vytápění místností
 • Ústřední vytápění - vytápění více pater a obytných prostor z jednoho topidla
 • Etážové vytápění - vytápění více místností z jednoho topidla
 • Dálkové vytápění - vytápění budov ze vzdálených kotelene, topidel a výměníků
 • Solární vytápění - vytápění objektů teplem získaných slunečními kolektory
 • Vytápění tepelnými čerpadly - princip absorpce sluneční energie ze vzduchu, země a vody

 

Technické prostředky pro získávání, rozvod a měření tepla

Zajišťujeme montáže a revize technických zařízení pro distribuci, regulaci a měření tepla.

 • Měření spotřeby tepla - montáže, výměny a revize měřidel tepla
 • Projektování a optimalizace - projektování systémů prostorové regulace tepla a automaticky řízeného vytápění
 • Instalace regulátorů tepla - montáže regulátorů tepla a automatizovaných systémů pro řízení vytápění
 • Regulace tepla - automatické systémy pro regulaci vytápění v objektech - prostorová regulace tepla
 • Servis a údržba regulátorů tepla - servis systémů automatické regulace tepla a měřidel

 

Klademe důraz především na:

 • Příjemné vystupování - vždy vlídný a ochotný přístup k zákazníkovi
 • Dodržování dohod a cen - písemné i ústně uzavřené dohody, smlouvy a sjednané ceny musí být pro naši firmu prvořadé
 • Ochota k řešení problémů - samozřejmý konstruktivní přístup, když něco nevyjde podle očekávání nebo nastane reklamace
 • Provedení kvalitní práce - naši topenáři musí veškerou práci provádět kvalitně a v souladu s doporučenými postupy a technologiemi
 • Použití kvalitních materiálů - klademe přísný důraz na používání kvalitních a vysokojakostních materiálů
 • Úcta k dodržování zákonů - náši zaměstnanci musí veškerou činnost provádět v souladu s obecně uznávanými a platnými zákony a předpisy
2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz