Tepelná technika

Třetí vlnu kotlíkových dotací kraje začnou spouštět v dubnu

Kraje začínají s příjmem žádostí už v dubnu, mnohde bude rozpočet vyčerpán již během prvního měsíce. Nouze navíc bude o kvalifikované topenáře, kteří musí výměnu kotle provést, v České republice jich není dostatek. Bez potvrzení o instalaci nového kotle kvalifikovaným topenářem přitom dotace nemůže být proplacena.

Poslední šanci dostanou letos na jaře majitelé starých, neekologických kotlů. Pro třetí vlnu kotlíkových dotací vyhradilo Ministerstvo životního prostředí 3,125 miliardy Kč, což odpovídá výměně zhruba 30 000 kotlů. V České republice přitom stále topí odhadem 300 000 domácností v nevyhovujících kotlích, jejichž provoz bude od roku 2022 zakázán pod pokutou 50 000 Kč. Dostane se tedy jen na zlomek těch, kteří kotel potřebují vyměnit.

„Předpokládáme, že o kotlíkové dotace bude i ve třetím kole obrovský zájem, protože se dostane jen na desetinu těch, kteří doma mají zastaralý kotel. Můžeme očekávat opakování situace, k níž docházelo v minulých výzvách, kdy byly finanční prostředky v některých krajích vyčerpány již během několika prvních dnů,“ uvedl Zdeněk Lyčka, soudní znalec pro teplovodní kotle a lokální topidla na pevná paliva.

Kdy začne příjem žádostí, to záleží na jednotlivých krajských úřadech. Výzvy musí spustit nejpozději do podzimu, ale například Karlovarský kraj již oznámil, že se příjem žádostí otevře hned v dubnu. Kdo chce podat žádost včas a uspět v boji o poslední finanční prostředky, musí tedy připravit potřebné podklady co nejdřív. Otálet se v tomto případě nevyplácí, ani v minulých výzvách se nedostalo na všechny žadatele.

Nouze bude o topenáře

Velké problémy navíc může žadatelům způsobit nedostatek kvalifikovaných topenářů. Kotlíkovou dotaci získají jen ti žadatelé, kteří si nechají nový zdroj tepla instalovat kvalifikovaným topenářem. Jakmile budou výzvy vyhlášeny, může být v jednotlivých krajích problém topenáře sehnat. Aktuálně je mezi topenáři pouze 2150 držitelů osvědčení o profesní kvalifikaci Topenář – montér kotlů pro biomasu, které je nutnou podmínkou pro uznání výměny biomasového kotle u kotlíkových dotací.

treti-vlna-kotlikovych-dotaci-02

„Většinu z nových 30 000 kotlů budou chtít domácnosti instalovat do začátku topné sezony, tj. cca do října. Aby se vše stihlo, bude se muset instalovat odhadem 9 000 kotlů měsíčně. S blížícím se podzimem bude problém topenáře sehnat, protože některé kraje výzvy jistě otevřou až později,“ upozorňuje Vladimír Stupavský, předseda Klastru Česká peleta, který zkoušky z profesních kvalifikací pro topenáře organizuje a spravuje centrální databázi kvalifikovaných topenářů pro dotace a revize kotlů na adrese www.topenaridotace.cz.

Opakovat se tedy na podzim může situace z konce roku 2016, kdy topenáři nestíhali provádět revize kotlů, protože je Češi nechali na poslední chvíli. Od 1. 1. 2017 přitom hrozila pokuta 20 000 Kč, pokud revize nebyla provedena. V případě kotlíkových dotací nebudou finanční prostředky vůbec proplaceny, pokud výměnu neprovede kvalifikovaný topenář. Řešením topenářské nouze je tedy jedině včasná výměna kotle. Není totiž nutné čekat na vyhlášení výzvy ze strany krajského úřadu. Peníze se vyplácejí i zpětně, potřebná je pouze podrobná fotodokumentace starého zdroje vytápění, kterou musíte pořídit ještě před výměnou kotle.
Očekává se rekordní zájem o peletové kotle

Na rozdíl od předchozích výzev, ve třetí vlně kotlíkových dotací již není možné financovat tzv. kombinované kotle na uhlí a biomasu. „Na této změně trvala Evropská komise, která jasně deklarovala, že uhlí pro ni nepředstavuje ekologický zdroj energie,“ informoval ministr Richard Brabec a dodal, že vyloučení uhlí je rovněž v souladu s energetickou koncepcí ČR i s klimatickou politikou. V předchozích výzvách přitom mělo o kombinované kotle zájem 26 % žadatelů. „Ve třetí vlně očekáváme, že si zhruba třetina žadatelů zvolí kotel na biomasu, tedy na dřevní pelety, brikety nebo kusové dřevo,“ odhaduje Stupavský.

Největší zájem o výměnu starých uhelných kotlů za nové, ekologické kotle na tuhá paliva je v obcích, kde není zavedena plynofikace. V České republice je to podle Sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 stále více než třetina všech obcí. Kdo zvolí moderní automatický kotel na dřevní pelety, získá přitom tentýž uživatelský komfort a stejnou úroveň bezobslužnosti jako u plynového nebo olejového kotle nebo elektrokotle – palivo se dopravuje do kotle automaticky, kotel se sám zapaluje, přikládá i čistí, teplota se ovládá přes pokojový termostat. Topení peletami je navíc levnější než topení plynem, elektřinou nebo olejem.


graf - roční náklady na vytápění rodinného domu

zdroj: www.ceska-peleta.cz (společnost Timco s.r.o. je členem Klastru Česká peleta)

2012-2015 Timco s.r.o. | všechna práva vyhrazena Design: Jiří Brda  |  Web | www.reklalink.cz